Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisor Helena Lindberg utfrågad i riksdagen

Svag intern styrning och kontroll, otydliga ansvarsförhållanden och underlag av låg kvalitet är några av de brister som belystes i Riksrevisionens årliga rapport 2021. Nu har riksrevisor Helena Lindberg blivit utfrågad av riksdagen.

Riksrevisor Helena Lindberg, håller sitt anförande i riksdagen.

Varje år bjuder finansutskottet in riksrevisorn till en öppen utfrågning om innehållet i Riksrevisorns årliga rapport. Riksrevisionens uppföljningsrapport ingår också som underlag i utfrågningen.

Årets utfrågning hölls 16 september. Riksrevisor Helena Lindberg redogjorde i sitt anförande för de viktigaste iakttagelserna utifrån temat ansvarsfördelning och underströk vikten av tydliga ansvarsförhållanden för effektivitet och ansvarsutkrävande.

Flera av de närvarande riksdagsledamöterna betonade värdet av Riksrevisionens arbete. Riksrevisor Helena Lindberg fick också svara på frågor, bland annat om vad Riksrevisionens granskningar visat när det gäller miljöskatter, utgiftstak och investeringar i infrastruktur. Andra frågor handlade om myndigheternas arbete med att motverka missförhållanden, samverkan mellan myndigheter och riksrevisorns bedömning av den svenska förvaltningsmodellen.

Utfrågningen sändes live men kan ses i efterhand.

Se webb-TV

Utfrågningen av Riksrevisor Helena Linberg (på riksdagens webbplats)

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?