Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser mot invasiva främmande arter

Invasiva främmande växt- och djurarter är ett stort hot mot biologisk mångfald. Förutom att orsaka skador i naturen och på viktiga verksamheter kan de även sprida sjukdomar till människor och djur. Riksrevisionen granskar nu statens insatser mot invasiva främmande arter.

Man i skyddsutrustning bekämpar jätteloka

Foto: Fredrik Funck

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– De miljömålsuppföljningar som har gjorts på området visar att utvecklingen går åt fel håll. Vi vill nu ta reda på om arbetet att motverka invasiva främmande arter kan effektiviseras, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Frågan om invasiva främmande arter har sedan lång tid varit en del av det svenska miljömålssystemet. Sedan 2015 finns det även EU-bestämmelser som innebär att Sverige måste genomföra vissa åtgärder. Kostnaden för skador av invasiva främmande arter och för bekämpning av dem kan vara stora. Staten har för år 2021 avsatt drygt 100 miljoner kronor för att motverka problem med invasiva främmande arter. Dessutom bedriver kommuner och privata fastighetsägare bekämpningsarbete som bekostas med egna medel.

Trots detta växer problemet, och i princip samtliga miljömål på området har en negativ utveckling. Jämförelser med våra nordiska grannländer visar att både Danmark och Norge i vissa avseenden ligger före Sverige i arbetet.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga insatserna mot invasiva främmande arter är effektiva. Fokus kommer att ligga på Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas insatser. Även regeringens styrning och uppföljning ingår i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?