Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i arbetet mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

De poliser som ska utreda internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn behöver bättre it-stöd och mer utbildning. Dessutom saknas fungerande metodstöd för vissa brott, och det brottsförebyggande arbetet bör prioriteras högre, visar Riksrevisionens granskning.

Tonåring sedd bakifrån går på grässtig utmed vatten.

Foto: CALUVAFOTO

Riksrevisionen har granskat om polis och åklagare bedriver ett effektivt arbete för att motverka och hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Granskningen visar att det finns effektivitetsbrister. För att komma till rätta med problemen bör Polismyndigheten stärka sitt stöd och sin styrning av verksamheten. Åklagarmyndigheten bör öka åklagarkamrarnas förmåga att hantera omfattande ärenden.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Ett grundläggande problem är att det har varit svårt för polisen att införa nationella riktlinjer eftersom det saknas it-stöd, utbildningar och personal. Det betyder att utsatta barn får olika skydd beroende på var de bor och vem de träffar på inom polisen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det saknas också nationellt kvalitetssäkrade metodstöd för att hantera alla typer av internetrelaterade sexualbrott mot barn, även om det pågår en utveckling av de metodstöd som redan finns. Samverkan mellan polis och socialtjänst behöver dessutom förbättras.

Situationen försvåras av att Polismyndigheten inte lyckas tillgodose de utbildningsbehov som bedöms vara nödvändiga, och att endast en fjärdedel av de anmälda internetrelaterade sexuella övergreppen mot barn utreds av de specialiserade grupper som enligt riktlinjerna bör utreda dem.

– Det skulle behövas en kunskapshöjning inom hela Polismyndigheten för att hantera de internetrelaterade sexuella övergreppen mot barn, säger Jenny Lee, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att Polismyndigheten inte hinner arbeta uppsökande och förebyggande i önskvärd omfattning, vilket innebär att många brott inte upptäcks och beivras. Särskilt allvarligt är det för de barn som utnyttjas genom köp av sexuell handling – ett brott som ofta börjar med att barnen blir utsatta för gromning, det vill säga att förövare tar kontakt med barn under 15 år för att kunna utsätta dem för övergrepp.

En framgångsfaktor för arbetet mot sexuella övergrepp mot barn är att ansvariga aktörer i samhället samverkar effektivt. Så kallade barnahus skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att alla utsatta barn under 18 år får bästa tänkbara bemötande. Det skulle också kunna stärka samverkan mellan polis och åklagare, socialtjänst och andra relevanta aktörer. Men barnahus finns inte överallt, och de fungerar olika på olika platser i landet.

– Vår bedömning är att regeringen bör se över barnahusens roll och uppgift för att det myndighetsgemensamma arbetet som bedrivs där ska kunna bli ännu bättre, säger Jenny Lee.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten bland annat att

  • snarast säkerställa tillgången till de it-stöd och de utbildningar som medarbetarna behöver
  • kvalitetssäkra och utvärdera polisregionernas metoder
  • ge högre prioritet åt det förebyggande arbetet.

Åklagarmyndigheten rekommenderas bland annat att stärka stödet till åklagarkamrarna.

Regeringen rekommenderas att säkerställa att verksamheten vid barnahusen blir mer enhetlig, håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla utsatta barn under 18 år.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?