Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ökade risker i spåren av pandemin påverkar Riksrevisionens granskningsplan

Coronapandemin har inneburit stora och nya utmaningar för statens styrning och redovisning. Detta påverkar inriktningen för Riksrevisionens granskningsverksamhet. Idag presenteras Riksrevisionens granskningsplan för 2021–2022.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar oberoende vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Revisionens granskning ska främja god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

I granskningsplanen presenteras granskningens huvudsakliga inriktning för 2021–2022. Den ger en samlad bild av pågående och planerad granskning inom effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen.

Riksrevisionen arbetar utifrån en riskmodell och har identifierat tre huvudsakliga risker i staten som reflekterar granskningens inriktning. Det handlar om risk för brister i

  • offentliga finanser
  • styrning, uppföljning och rapportering
  • organisering, ansvar och samordning.

Riksrevisionens bedömning är att de huvudsakliga riskerna i vissa delar har ökat det senaste året. Till exempel har statens merkostnader för att motverka effekterna av den pågående pandemin under 2020 och 2021 uppgått till närmare 400 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en sjättedel av de totala skatteintäkterna. Samtidigt har regeringens och myndigheternas samordning och anpassningsförmåga satts på svåra prov.

Riksrevisionen avser därför att bland annat granska om åtgärderna för att motverka effekterna av pandemin är effektiva och hur de stora utgiftsökningarna hanteras långsiktigt.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi ser en tydlig risk att beredskapen för nödvändig anpassning till nya förhållanden är otillräcklig. På det området granskar vi redan nu bland annat Försvarsmaktens personalförsörjning och statens arbete med att säkerställa skyddsutrustning. Det kan också bli aktuellt att granska det nationella smittskyddet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

– Vi bedömer även att det finns ökade risker för fel hos de myndigheter som har fått i uppdrag att betala ut nya typer av bidrag under coronapandemin. Det gäller till exempel Konstnärsnämndens bidrag och Boverkets hantering av omsättningsstöd, säger Helena Lindberg.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?