Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser för likvärdig betygsättning

Skolbetyg kan ha en avgörande betydelse för elevernas framtida utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att skolorna sätter betygen på ett rättvist och likvärdigt sätt. Riksrevisionen granskar nu statens insatser för en likvärdig betygsättning.

Klassrum med handuppräckning

Foto: Victoria Henriksson

I tidigare granskningar har Riksrevisionen konstaterat att betygsättningen i grundskolan inte gjordes på ett likvärdigt sätt. Sedan dess har regeringen tagit initiativ till flera åtgärder på området, bland annat en ändring av skollagen som innebär att lärare numera ska ta särskild hänsyn till hur eleverna klarat de nationella proven när betygen sätts.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vår ambition är att granska hur regeringen, Skolinspektionen och Skolverket arbetar för att betygsättningen ska vara likvärdig. Vi vill också veta om ändringen av skollagen har påverkat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Betyg i skolan fyller flera viktiga funktioner. De ska mäta elevernas kunskaper, men är också det urvalsinstrument som avgör vilken utbildning och skola som en elev kommer in på. Betygen kan därför få en avgörande betydelse för elevens framtida utbildning och karriär på arbetsmarknaden.

Det är alltså viktigt att betygen är likvärdiga så att ett betyg, oavsett skola eller geografisk placering, säger samma sak om den enskilda elevens kunskapsnivå. Om betygen inte går att lita på får det även konsekvenser för riksdagens, regeringens och huvudmännens uppföljning och avstämning mot de nationella kunskapsmålen.

Riksrevisionen har vid två tidigare tillfällen granskat statens insatser för likvärdig betygsättning. Resultaten visade bland annat att betygsättningen i grundskolan inte skedde på ett likvärdigt sätt. Det bedömdes delvis bero på att staten inte fullt ut använde sitt mandat att styra mot en likvärdig betygsättning, samt att Skolverkets stödmaterial inte hade fått tillräckligt genomslag hos de betygsättande lärarna.

Regeringen har sedan dess initierat flera åtgärder för att öka likvärdigheten. Bland annat en förändring i skollagen år 2018, som innebär att lärarna i samband med betygsättning särskilt ska beakta de nationella proven.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för en likvärdig betygsättning i grund- och gymnasieskolan är effektiva. Fokus kommer att ligga på Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning av bedömning och betygsättning. Regeringens styrning av Skolinspektionen och Skolverket, samt Skolverkets stöd att särskilt beakta de nationella proven till lärare och rektorer kommer även att ingå i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i augusti 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?