Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Skolverkets statistikansvar

Tillförlitlig statistik om skolor behövs för att det fria skolvalet ska fungera som det är tänkt. Den används också för att styra riktade satsningar samt för att följa utvecklingen på skolområdet. Riksrevisionen granskar nu Skolverkets arbete med att ta fram och använda statistik.

Detaljbild på hand som skriver ett matematiskt tal på rutat papper. Till vänster syns en miniräknare med ett finger på och till höger ligger en linjal.

Foto: Maria Rosenlöf

Sveriges kommuner har huvudansvar för att informera elever och vårdnadshavare om vilka utbildningsmöjligheter det finns i kommunen, medan Skolverket har ansvar för att ta fram nationell och jämförande statistik.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Riksrevisionen inleder granskningen efter indikationer på att Skolverkets statistik inte alltid motsvarar användarnas behov, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Tillgång till ändamålsenlig information och jämförande statistik om skolor är viktig på flera olika sätt. Till exempel när det gäller elevers och vårdnadshavares möjligheter att fatta informerade beslut inom ramarna för det fria skolvalet. Statistik på skolområdet används också som underlag för resurstilldelning till skolor samt i samband med uppföljning och utvärdering av utvecklingen på skolområdet.

Enligt skollagen är det Skolverket som ska följa upp och utvärdera skolväsendet på nationell nivå. Skolverket är också ansvarig för den officiella statistiken på området, och ska tillhandahålla relevant information till olika aktörer i arbetet för en likvärdig skola.

Syfte

Granskningen ska svara på om Skolverket på ett ändamålsenligt sätt uppfyller sitt uppdrag i fråga om framtagande och användning av statistikunderlag för skolval, resursfördelning samt uppföljning och utvärdering av skolväsendet. Granskningen kommer att fokusera på statistik som är av verksamhetsbeskrivande karaktär på skolnivå, dock inte skolornas finansiella resultat. Skolverkets arbete med internationella kunskapsmätningar ingår inte.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i augusti 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?