Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar myndigheters åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier

Trakasserier, hot och våld mot statligt anställda riskerar att drabba enskilda medarbetare hårt. Dessutom kan det vara ett hot mot en effektiv och rättssäker statlig förvaltning. Riksrevisionen granskar nu hur regeringen och myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.

Två personer samtalar, den ena ses bakifrån och den andra framifrån.

Foto: Scandinav

Myndigheterna kan vidta ett antal förebyggande åtgärder. Det handlar till exempel om att analysera riskerna och se över den fysiska miljön, men också om att arbeta för en organisationskultur där medarbetarna är rustade att hantera oförutsedda händelser på ett säkert sätt

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– När det väl inträffar en incident är det också viktigt att ha fungerande rutiner för rapportering och ett väl fungerande stöd till de medarbetare som blivit utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Flera offentliga rapporter har visat att det är relativt vanligt med framför allt trakasserier mot statligt anställda tjänstemän. Till exempel genomförde Statskontoret en undersökning 2018 där nio av tio tillfrågade myndigheter svarade att det fanns en risk för att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld i tjänsteutövningen.

Ett annat exempel är den enkätundersökning som fackförbundet Akavia nyligen genomfört bland medarbetare vid myndigheter med omfattande medborgarkontakter. Där angav 34 procent av de svarande att de blivit utsatta för otillbörlig påverkan under de senaste två åren.

Trakasserier mot statligt anställda är inte alltid ett hot i straffrättslig mening, men kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda. I värsta fall kan de också påverka den utsatta medarbetarens tjänsteutövning – och riskerar därmed underminera viktiga demokratiska principer som rättssäkerhet, opartiskhet och möjlighet att delta i det offentliga samtalet.

Trakasserier, hot och våld är också ett hot mot effektiviteten i förvaltningen, eftersom det kan försvåra handläggningen och kompetensförsörjningen för myndigheterna.

Syfte

Granskningen ska svara på om myndigheterna och regeringen vidtagit effektiva insatser för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?