Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar miljömässig hållbarhet vid upphandlingar

Svenska myndigheter gör varje år upphandlingar för flera hundra miljarder kronor. Enligt lagen bör myndigheterna ta hänsyn till miljön vid sina upphandlingar. Riksrevisionen granskar nu om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att offentliga upphandlingar ska vara miljömässigt hållbara.

Grävmaskin vid ett vägbygge. I bakgrunden syns en liten gård och skog.

Foto: Håkan Hjort

Sverige har högt ställda ambitioner när det gäller att använda offentliga upphandlingar som ett instrument för hållbar miljöutveckling. Men upphandlingarna har främst andra syften, som miljöaspekterna ska balanseras mot.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen och riksdagen ställer höga krav på myndigheterna på det här området. Granskningen ska ge svar på frågan om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att uppnå en miljömässigt hållbar offentlig upphandling, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Idag uppgår de upphandlingspliktiga offentliga inköpen till 782 miljarder, cirka 18 procent av Sveriges BNP.

Både riksdagen och regeringen har uttryckt höga ambitioner vad gäller möjligheterna att använda offentlig upphandling för att åstadkomma en miljömässigt hållbar utveckling, och flera upphandlingslagar anger att myndigheter bör beakta miljöhänsyn vid upphandlingar – där det är motiverat.

Sedan 2014 har regeringen genomfört flera initiativ för att statliga myndigheter ska intensifiera sitt arbete i den riktningen. En ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten, har bildats med uppdrag att bland annat hjälpa myndigheter i det arbetet.

Men att ställa bra miljökrav i upphandlingar kräver kunskaper inom flera områden. Till exempel för att avgöra vilken typ av miljökrav som är relevanta att ställa på en produkt. Att lägga kraven på en strategiskt rimlig nivå är en annan utmaning eftersom de behöver vara tillräckligt låga för att leverantörer ska kunna möta dem, men samtidigt så höga att de är verkningsfulla. Dessutom behöver upphandlingen väga miljökravens betydelse i relation till produktens kostnad och andra aspekter, som arbetsförhållanden. Olika miljökrav kan även stå i konflikt med varandra.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att uppnå en miljömässigt hållbar offentlig upphandling.

I granskningen kommer fyra statliga myndigheters arbete på området att granskas genom fallstudier. De myndigheter som har valts ut är Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Sjöfartsverket och Trafikverket. Granskningen omfattar även Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och regeringen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 december 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?