Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar regeringens lokalisering av myndigheter utanför Stockholm

Riksdagen har under många år varit angelägen om att stärka den statliga närvaron i hela landet. Ett antal myndigheter har därför flyttats från Stockholm till andra orter. Även nya myndigheter har vid flera tillfällen placerats utanför huvudstaden. Riksrevisionen granskar nu om det arbetet har varit effektivt.

Två flyttkartonger står i ett modernt kontorslandskap.

Foto: Jens Lindström

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi vet att det på kort sikt kan vara både dyrt och medföra betydande produktivitetstapp att flytta etablerade verksamheter. Syftet är dock att långsiktigt bidra till möjligheterna att bo och arbeta i hela landet. Vi vill nu veta om besluten fått dessa effekter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Stärkt statlig närvaro i hela landet har sedan länge varit en angelägen fråga för riksdagen. Det handlar dels om var statliga jobb ska finnas, dels om människors tillgång till service. Regeringen har därför vid ett antal tillfällen fattat beslut om att lokalisera nya myndigheter utanför Stockholm, samt att flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Sedan början av millenniet är det sammanlagt ett 40-tal statliga myndigheter som har berörts av beslut att lokalisera hela eller delar av verksamheten utanför Stockholm. Riksrevisionen granskade 2009 de kortsiktiga effekterna av sådana beslut. Granskningen visade bland annat att det tog lång tid innan de förväntade positiva effekterna uppstod, att kostnaderna för omlokalisering blev betydligt högre än förväntat och att det tog flera år för omlokaliserade myndigheter att återfå sin ursprungliga produktionskapacitet.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringens beslut om lokalisering av myndigheter till orter utanför Stockholm har genomförts på ett effektivt och långsiktigt ändamålsenligt sätt. Granskningen kommer bland annat att fokusera på vilka effekter besluten har haft på arbetsmarknaden på de aktuella orterna, samt på hur myndigheterna har hanterat kompetensförsörjning och andra utmaningar kopplade till möjligheterna att bedriva en effektiv verksamhet. Granskningen kommer att ha ett mer långsiktigt perspektiv än motsvarande granskning 2009.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 december 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?