Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Transportstyrelsens tillsyn

Tillsyn är en av Transportstyrelsens huvuduppgifter. Transportstyrelsen beskriver sitt tillsynsarbete som eftersatt. Riksrevisionen granskar nu om Transportstyrelsens tillsyn är effektiv.

Spårområde nära hamn och stadsbebyggelse i motljus.

Foto: Kentaroo Tryman

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Brister i tillsynen kan i förlängningen leda till negativa konsekvenser för människors hälsa och transportmarknadens effektivitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Transportstyrelsens huvuduppgifter är att ta fram regler för transportområdet, ta beslut om olika typer av tillstånd samt att bedriva tillsyn.

Tillsynen bedrivs inom samtliga trafikslag och gäller många olika områden – till exempel trafiksäkerhet, miljö, marknadstillsyn, typgodkännande för produktion och it-säkerhet. Syftet är bland annat att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och upprätthålla en välfungerande transportmarknad.

Transportstyrelsen beskriver tillsynsarbetet som eftersatt, till och med obefintligt på vissa områden. Enligt myndigheten beror detta delvis på att anslagen inte räcker till.

Syfte

Granskningen ska svara på om styrningen av Transportstyrelsens tillsynsarbete är effektiv. Med effektiv menas att verksamheten bedrivs effektivt och att de tillsynsåtgärder som ger mest nytta är prioriterade.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?