Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser för att motverka tågförseningar

Tågförseningar kostar samhället flera miljarder kronor om året. För att motverka förseningar har staten infört två olika system för avgifter och ersättningar, som förenklat innebär att den aktör som orsakar förseningar får betala för kostnader som detta orsakar. Riksrevisionen granskar nu om de systemen fungerar effektivt.

Närbild på klocka vid tågperrong. I bakgrunden syns taket på ett tåg.

Foto: Johan Alp

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att järnvägen är ett tillförlitligt transportslag. Det kan också spela roll för möjligheterna att nå olika miljömål, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Störningar i tågtrafiken orsakar förseningar och leder till ineffektivt bankapacitetsutnyttjande eftersom tåg behöver ställas in eller ledas om. Det är dåligt ur klimat- och miljösynpunkt, och kan bidra till ökat behov av dyra investeringar. Trafikverket uppskattade 2014 att samhällets årliga kostnader för tågförseningar uppgår till cirka 5 miljarder kronor.

Enligt Trafikverkets statistik orsakas nästan hälften (45 procent) av all förseningstid av brister hos järnvägsföretagen, till exempel fordonsfel och personalbrist. Ungefär en fjärdedel av förseningstiden (27 procent) bedöms bero på bristande drift och underhåll samt brister i Trafikverkets driftledning. Övriga förseningar är så kallade följdförseningar samt förseningar orsakade av externa faktorer, som olyckor och tillbud.

För att minska störningarna i järnvägstrafiken har staten infört kvalitetsavgifter och så kallade regressrätter. Kvalitetsavgifterna innebär att den part som orsakar en försening ska betala en avgift till den part som drabbats av negativa konsekvenser. Regressrätterna är ett komplement till detta, och innebär att järnvägsföretag kan begära ersättning för sina (och sina kunders) merkostnader när en infrastrukturförvaltare orsakar en försening.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemen med kvalitetsavgifter och regressrätt effektivt bidrar till att minska tågförseningar. Granskningen omfattar Trafikverkets verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter och regressrätter, samt regeringens styrning på området.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 23 februari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?