Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lantmäteriets fastighetsbildning är långsam, med höga och oförutsägbara avgifter

Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet är ineffektiv med långa handläggningstider och höga oförutsägbara avgifter. Riksrevisionen rekommenderar att hela regelverket och nuvarande avgiftsmodell ses över.

Tre personer syns vid byggarbetsplats, två av dom är klädda i neonfärgade jackor och hjälm.

Foto: Linnea Ronström

Fastighetsbildning innebär bland annat att nya fastigheter bildas eller att fastighetsgränser ändras. Lantmäteriet har huvudansvaret för fastighetsbildning, men 39 kommuner har egen lantmäteriverksamhet.

Riksrevisionen har granskat den statliga fastighetsbildningen vid Lantmäteriet. Granskningen visar att det finns stora effektivitetsproblem. Till exempel är handläggningstiderna mycket långa ­– och har blivit allt längre under lång tid.

Problemen beror huvudsakligen på svårigheter att rekrytera tillräckligt många lantmätare.

Riksrevisionen bedömer att det inte är möjligt att öka antalet lantmätare tillräckligt mycket inom rimlig tid, och rekommenderar regeringen att genomföra en översyn av regelverket, så att verksamheten ska kunna effektiviseras.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det går att göra handläggningen enklare och snabbare. Men en föråldrad lagstiftning förhindrar digitalisering, till exempel att använda digitala koordinater istället för stolpar i marken. Att införa automatiserat beslutsfattande för vissa ärenden är ett annat viktigt steg, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar vidare att de avgifter som Lantmäteriet tar för att genomföra fastighetsbildning är höga och har stigit i en mycket hög takt. Riksrevisionen bedömer att detta framför allt beror på den avgiftsmodell som Lantmäteriet använder.

Avgiftsmodellen kännetecknas av att Lantmäteriet har en monopolställning, att det ska råda full kostnadstäckning, att avgifterna sätts genom timtaxa och att Lantmäteriet både får besluta om och behålla avgifterna.

– Inom statsförvaltningen är detta en närmast unik frihetsgrad som innebär att Lantmäteriet saknar tydliga incitament till kostnadseffektivisering, säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Lantmäteriets avgiftssättning innebär dessutom att de som har ärenden hos myndigheten, till stor del privatpersoner, har svårt att i förväg förstå vad en förrättning kommer att kosta. Allt fler överklagar sina fakturor till Mark- och miljödomstolen, som sätter ner avgiften i mer än vart tionde fall. Nedsättningen varierar från några hundralappar till tiotusentals kronor.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • genomföra en översyn av hela regelverket kring fastighetsbildningen
  • se över nuvarande avgiftsmodell för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv verksamhet och en mer förutsägbar avgiftssättning.

Lantmäteriet rekommenderas bland annat att

  • identifiera ytterligare möjligheter att bryta ökningstakten i kundernas avgifter
  • öka andelen fasta avgifter, i syfte att underlätta för sakägare att i förväg kunna bedöma kostnadsnivån
  • säkerställa enhetligare dokumentation i förrättningsärenden för ökad transparens i avgiftssättningen.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presentation av granskningen

För media

Råklipp med kommentarer från Helena Lindberg, riksrevisor och Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Helena Lindberg

Ingemar Delveborn

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 mars 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?