Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nationella riktlinjer för sjukskrivning vid digitala läkarbesök

Digitala läkarbesök har blivit allt vanligare inom hälso- och sjukvården – och förväntas öka ytterligare. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen tar fram nationella riktlinjer för vad som gäller för sjukskrivning vid digitala läkarbesök.

Onlineläkare i samtal med patient via mobiltelefon.

Foto: Maskot

Den kraftigt ökande förekomsten av digitala läkarbesök och så kallade hyrläkare inom primärvården kan försämra möjligheterna att bedöma patientens arbetsförmåga vilket i sin tur riskerar att leda till ökade kostnader för sjukförsäkringssystemet.

Riksrevisionen har därför granskat om kontrollfunktionen i sjukskrivningsprocessen fungerar effektivt, och om Försäkringskassan och regeringen har hanterat riskerna för försämrade möjligheter att bedöma arbetsförmåga och därav ökade kostnader.

Granskningen visar att läkarintyg utfärdade på basis av ett digitalt läkarbesök oftare saknar uppgifter som normalt sett ska ingå, jämfört med intyg utfärdade efter ett fysiskt läkarbesök. Det gäller till exempel uppgifter om vad som är läkarens egen bedömning och vad som ligger till grund för den, samt vilka egna observationer läkaren har gjort.

Men trots att intygen efter digitala läkarbesök håller sämre kvalitet tyder ingenting på att Försäkringskassan prioriterat kontroller av dessa. Riksrevisionen rekommenderar därför att kontrollerna förstärks, särskilt av intyg efter digitala besök.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är bra att digitaliseringen ökar tillgängligheten till vården. Men om digitala läkarbesök leder till negativa sidoeffekter så behöver regeringen och Försäkringskassan vidta åtgärder, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar att det idag saknas nationella riktlinjer för utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök. En konsekvens av detta är att olika regioner har utvecklat egna rutiner, vilket riskerar att leda till olika tillämpning av sjukförsäkringen.

Eftersom antalet digitala läkarbesök ökar snabbt rekommenderar Riksrevisionen därför att regeringen tar initiativ till att nationella riktlinjer kring utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök tas fram.

Granskningen visar vidare att användandet av hyrläkare på vårdcentralerna haft viss inverkan på likformigheten i bedömningarna av arbetsförmåga, i de fall individen ansöker om förlängning av sjukskrivningsperioden.

Pathric Hägglund, porträtt.

– Framväxten av digitala läkarbesök och inhyrda läkare inom primärvården innebär risker för såväl likformighet som nivå på användningen av sjukförsäkringen. Det är mycket viktigt att följa tillämpning och kostnadsutveckling för sjukförsäkringen, säger Pathric Hägglund, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen tar initiativ till framtagande av nationella riktlinjer kring utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att

  • förstärka kontrollen av läkarintygens kvalitet i allmänhet och intyg baserade på digitala läkarbesök i synnerhet
  • säkerställa att utformningen av läkarintygsblanketten möjliggör en effektiv utvärdering och kvalitetskontroll med fokus på vårdformen
  • följa upp och utvärdera kvaliteten på läkarintygen återkommande med utgångspunkt i den vårdform som läkarintyget är baserat på.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 mars 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?