Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Allt färre allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2021. Endast 10 myndigheter får kritik för allvarliga fel, vilket innebär att den positiva trend som setts de senaste två åren fortsätter.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar.

Något förenklat är syftet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2021. För 10 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Trots att många myndigheter varit hårt pressade under pandemin verkar den positiva utveckling som vi sett de senaste åren fortsätta. I stort sett är det ordning och reda i statens finansiella redovisning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Följande myndigheter har fått modifierad revisionsberättelse:

Länsstyrelsen i Gävleborg och Sametinget

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Sametinget har använt delar av sina anslag i strid med syftet.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Sametinget

Riksarkivet och Delegationen mot segregation (Delmos)

Riksarkivet och Delegationen mot segregation (Delmos) har överskridit sina ekonomiska ramar.

Riksarkivet

Delegationen mot segregation (Delmos)

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har under flera år samlat på sig ett överskott på 14 miljoner kronor för en av sina avgiftsfinansierade verksamheter som ska gå plus-minus-noll.

Transportstyrelsen

Länsstyrelserna i Värmlands och Norrbottens län

Länsstyrelserna i Värmlands och Norrbottens län har inte redovisat lön och andra ersättningar till landshövding och länsråd.

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Moderna museet

Moderna museet har väsentliga fel i fördelningen av intäkter och kostnader i sin resultatredovisning. Myndigheten har även lämnat in sin årsredovisning för sent.

Moderna museet

Tillväxtanalys och SMHI

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och SMHI har lämnat in sina årsredovisningar för sent.

Tillväxtanalys

SMHI

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 april 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?