Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Snabba krisstöd till idrott och kultur, men brister i träffsäkerhet och transparens

De ekonomiska förutsättningarna för idrotten och kulturen försämrades kraftigt under pandemin. Riksrevisionens granskning visar att statens krisstöd i stort utformades på ett ändamålsenligt sätt, men att brådskan ledde till brister i stödens träffsäkerhet.

Tom idrottsläktare med röda och svarta plaststolar.

Foto: Roine Magnusson

Idrotten och kulturen är två samhällssektorer vars ekonomiska förutsättningar förändrades i grunden av pandemin. Regeringen tog därför fram krisstöd till idrottens och kulturens aktörer.

Riksrevisionens granskning visar att dessa stöd i huvudsak utformades och fördelades på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen och de organisationer som fördelade stöden agerade snabbt, men det finns lärdomar att dra vad gäller utformningen och hanteringen inför kommande kriser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Stöden togs fram under stark tidspress, vilket ledde till vissa brister i fördelningen av stöden. Till exempel gav Kulturrådet regelmässigt avslag på ansökningar som inte var kompletta – i stället för att be de sökande att komplettera med de uppgifter som saknades.

Detsamma gällde för ansökningar som var ställda till fel myndighet, till exempel till Kulturrådet istället för Konstnärsnämnden.

Granskningen visar vidare att Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond, samt till viss del även Riksidrottsförbundet, inte har motiverat varför enskilda sökande nekats stöd.

Gunnar Myrberg, porträtt.

– Det har varit svårt för de sökande att förstå hur stöden var utformade, hur och var de ska sökas och varför de har fått avslag. Ett antal personer och organisationer kan därför ha blivit utan stöd som de egentligen var berättigade till, säger Gunnar Myrberg, projektledare för granskningen.

Avsaknaden av beslutsmotiveringar har skapat merarbete för myndigheterna eftersom många sökande har hört av sig och undrat varför de inte har beviljats stöd. Under 2020 fick Kulturrådet nästan 87 000 mejl och nära
14 000 telefonsamtal till sin krisstödssupport.

Riksrevisionen konstaterar också att det hade behövts ett mer utvecklat helhetsperspektiv i bidragsgivningen, där stöden på ett tydligare sätt utformats utifrån behoven hos de sökande.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över om bidragsgivningen på kulturområdet kan samordnas i större utsträckning.

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden rekommenderas att säkerställa att ärenden utreds tillräckligt, så att alla som söker ekonomiska bidrag ges samma möjligheter att komma in med kompletterande uppgifter om ansökan är ofullständig.

Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond rekommenderas att utveckla rutiner för att motivera beslut.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 april 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?