Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

Ett varmare klimat väntas leda till allt fler extrema väderhändelser, som kan få allvarliga konsekvenser. Sedan 2018 har Sverige en nationell strategi för klimatanpassning. Efter indikationer på att de nuvarande åtgärderna inte är tillräckliga genomför Riksrevisionen en granskning av statens insatser för att stödja kommunernas klimatanpassning av den byggda miljön.

Översvämning utanför ett flerfamiljshus.

Foto: Mikael Svensson

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Klimatrelaterade skador på bebyggelse som orsakats av översvämningar och jordskred riskerar att kosta staten och kommunerna mycket pengar. Regeringen har de senaste åren ökat resurserna till arbetet med klimatanpassning. Trots det får vi signaler om att nödvändiga anpassningsåtgärder inte genomförs, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

FN:s klimatpanel IPCC slår i sin klimatrapportering fast att jordens klimat har blivit varmare, vilket gör extrema väderhändelser allt vanligare. Det handlar till exempel om extrem hetta, extrema skyfall och kraftiga stormar. Översvämningarna i Sverige i augusti 2021, då Gävle blev särskilt drabbat, är exempel på vilka skador extremväder kan medföra.

Sedan 2018 har Sverige en nationell strategi för klimatanpassning. I den lyfts fysisk planering fram som ett av de viktigaste områdena för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Därmed har kommunerna, som ansvariga för fysisk planering inom sina geografiska områden, en central roll.

Regeringen konstaterade 2021 att ”nuvarande åtgärder för klimatanpassning är otillräckliga”. I februari 2022 rapporterade Nationella expertrådet för klimatanpassning att arbetet med klimatanpassning behöver förstärkas då ”nuvarande ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel skapar otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd.”

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att stödja kommunernas klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva. Fokus kommer bland annat att ligga på vilket stöd som ansvariga expertmyndigheter ger kommunerna, länsstyrelsernas arbete samt regeringens styrning.

Kommunernas faktiska åtgärder för klimatanpassning av den byggda miljön och hur långt de kommit i det arbetet omfattas inte av granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 april 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?