Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar det nationella smittskyddet

Covid 19-pandemin har belyst vikten av ett effektivt smittskydd. Flera tidigare granskningar, och Coronakommissionens rapport, har pekat på otydlig ansvarsfördelning mellan de nationella och regionala myndigheterna på hälso- och sjukvårdsområdet. Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i styrningen av den nationella smittskyddsverksamheten, både i normalläge och krisläge.

En person i fokus som står på centralstationen i Stockholm. Flertalet personer syns suddigt runt omkring.

Foto: Jens Lindström

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Pandemin har visat hur viktigt det är att Sverige har ett väl fungerande smittskyddsarbete som snabbt kan skalas upp. Granskningen ska bidra till att arbetet på statlig nivå kan förbättras så att det finns ett gott skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Dagens globala hälsohot kan framför allt kopplas till utvecklingen av nya och gamla infektionssjukdomar i kombination med ökat resande, klimatförändringar, zoonoser och ökad migration. Dessa risker för spridning av smittsamma sjukdomar innebär återkommande utmaningar för samhället, och ställer krav på en smittskyddsverksamhet som snabbt kan skalas upp vid en kris.

Folkhälsomyndigheten, som bildades 2014, ska följa det epidemiologiska läget för infektionssjukdomar och ha en beredskap för utbrott. Folkhälsomyndigheten ansvarar också för samordningen av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Det operativa ansvaret att planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet och samordning på lokal och regional nivå ligger däremot på regionerna, via smittskyddsläkar-funktionen.

Tidigare granskningar har visat att det finns problem med samordningen och det delade ansvaret mellan staten och regionerna på hälso- och sjukvårdsområdet. Även Coronakommissionen, som nyligen lämnade sin slutrapport, pekade på en rad brister i det svenska smittskyddsarbetet kopplade till det delade ansvaret.

Syfte

Granskningen ska undersöka effektiviteten i det nationella smittskyddet över tid, både i normalläge och krisläge. Fokus kommer att ligga på Folkhälsomyndighetens ansvar att samordna det nationella smittskyddet, och regeringens styrning av myndigheter på området.

Granskningen omfattar inte smittskyddsarbete kopplat till livsmedel och djur, ej heller Folkhälsomyndighetens internationella arbete.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 06 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?