Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otydliga vägval och prioriteringar inom Sidas biståndsverksamhet

Sida behöver bli bättre på att redovisa viktiga prioriteringar i sin verksamhet, så att det blir tydligt vad som har motiverat val av samarbetspartner i olika biståndsprojekt. Samtidigt behöver regeringens styrning bli tydligare och mer fokuserad, visar Riksrevisionens granskning.

Tre personer ler och skakar hand

Foto: Maskot

Sida förmedlar årligen cirka 26 miljarder kronor i internationellt bistånd. Merparten går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. Riksrevisionen har därför granskat om regeringen och Sida skapat förutsättningar för effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer, och om Sidas val är väl underbyggda.

Granskningen visar att Sidas interna styrning och stöd i huvudsak fungerar väl, men att det är otydligt vilka övergripande vägval och prioriteringar som ligger bakom en stor del av Sidas val av samarbetspartner och biståndsformer.

Vanessa Liu, porträtt.

– Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda, säger Vanessa Liu, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen bedömer att Sida behöver tydliggöra och dokumentera sina vägval och prioriteringar för att kunna göra effektiva val i framtiden. Det skulle också förbättra möjligheterna till uppföljning och lärande.

Vidare visar granskningen att de strategier som regeringen har beslutat om inom biståndet är omfattande och innehåller många olika styrsignaler. Till exempel innehåller de olika stödområdena ofta flera olika teman, och strategiernas mål kan bestå av flera mål i ett. Dessutom förekommer det att regeringen inkluderar ytterligare styrsignaler på olika nivåer. Sammantaget försvårar detta Sidas arbete.

Riksrevisionens slutsats är att regeringen bör avgränsa stödområdena, minska antalet mål i strategierna samt formulera målen på övergripande nivå. Därigenom skulle Sida ges ett större utrymme att anpassa genomförandet av strategierna utifrån sina egna bedömningar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– I förlängningen borde det öka Sidas möjligheter att använda sina resurser effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas att säkerställa tydligare och mer fokuserade strategier genom att:

  • ange tematiskt avgränsade stödområden
  • begränsa antalet mål
  • formulera målen på övergripande nivå.

Sida rekommenderas bland annat att redovisa och motivera de övergripande vägval och prioriteringar som görs för att bidra till strategiernas mål.

Sida bör dessutom säkerställa att lärdomar från tidigare insatser tas tillvara, särskilt vid val av nya samarbetspartner och biståndsformer.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?