Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sekretessregler förhindrar effektiv tillsyn av apotek och partihandlare

Statens tillsyn över läkemedelshandeln ska skydda människors liv och hälsa, och se till att läkemedelssubventionerna användas på rätt sätt. Riksrevisionens granskning visar att tillsynen inte är effektiv eftersom ansvariga myndigheter inte får dela viktig information med varandra.

Apotekspersonal drar ut låda med läkemedel i apotek.

Foto: Caiaimage

Staten bedriver tillsyn av läkemedelshandeln bland annat för att säkerställa att rätt person får rätt läkemedel i rätt dos, att patienterna får bra rådgivning och att narkotikaklassade preparat och andra begärliga läkemedel inte hamnar i orätta händer.

Tre statliga myndigheter har ansvar för tillsynen: Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Dessutom har E-hälsomyndigheten en viktig roll eftersom den samlar in stora mängder data om expediering och försäljning av läkemedel.

Riksrevisionen har granskat om tillsynen av läkemedelshandeln är effektiv. Granskningen visar att det finns stora brister som framför allt beror på att sekretesslagstiftningen inte tillåter att de ansvariga myndigheterna delar viktig information med varandra.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Tillsynen behöver bli mer effektiv. Om myndigheterna fick ta del av den statistik som E-hälsomyndigheten samlar in skulle deras möjligheter att rikta tillsynen mot problemområden vara betydligt större. Nu tvingas de utgå från anmälningar och tips, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Eftersom tillsynsmyndigheterna har ansvar för olika, ibland överlappande, delar av läkemedelshandeln skulle tillsynen tjäna på en nära samverkan. Men även här utgör sekretessreglerna hinder.

Ulf Andersson, porträtt.

– Med tillgång till E-hälsomyndighetens data och utökade möjligheter att dela information med varandra skulle tillsynsmyndigheterna till exempel kunna identifiera apotek med avvikande expediering av narkotiska preparat och tillväxthormoner, säger Ulf Andersson, projektledare för granskningen.

Myndigheterna föreslog 2019 regeringen att komplettera lagstiftningen med sekretessbrytande bestämmelser för att myndigheterna skulle få dela information med varandra. Regeringen har inte vidtagit några åtgärder för att åstadkomma detta.

– Konsekvensen är försämrad patientsäkerhet och missbruk av statens och regionernas medel eftersom läkemedelsförmånerna och andra subventioner av läkemedel kan utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Helena Lindberg.

Utöver dessa brister konstaterar Riksrevisionen bland annat att Läkemedelsverket behöver bli bättre på att se till att apoteken åtgärdar de fel som tillsynen påvisat.

Det behövs också ny reglering som hindrar att apotek kan ta ut överpriser på specialkost till barn och läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas bland annat att

  • införa en möjlighet för tillsynsmyndigheterna att dela uppgifter om de behövs för den mottagande myndighetens apotekstillsyn
  • införa en utvidgad skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till Läkemedelverket och IVO om apotekens expediering och partihandlarnas försäljning
  • ge TLV tillgång till ytterligare uppgifter från E-hälsomyndigheten
  • införa bestämmelser som hindrar apotek från att ta ut överpriser på specialkost till barn och läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men subventioneras av staten eller regionerna.

Läkemedelsverket rekommenderas bland annat att

  • bevaka att apoteken följer Läkemedelsverkets tillsynsbeslut.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presentation av granskningen

För media

Råklipp med kommentarer från Helena Lindberg, riksrevisor och Ulf Andersson, projektledare för den aktuella granskningen.

Helena Lindberg (klipp 1)

Helena Lindberg (klipp 2)

Ulf Andersson

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 19 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?