Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kostnadsökningar och bristande underlag återkommande problem

Riksrevisionen överlämnar idag sin årliga rapport till riksdagen. Dålig kostnadskontroll och svaga beslutsunderlag är några av de brister som har konstaterats. Att myndigheter har svårt att dela viktig information med varandra är ett annat återkommande problem.

Riksrevisor Helena Lindberg, med omslag av årliga rapporten.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar.

Riksrevisorns samlade intryck är att det behöver göras förbättringar inom flera verksamhetsområden.

– Förändringar i vår omvärld innebär stora utmaningar för det svenska samhället. Då är det extra viktigt med anpassningsförmåga och att brister som identifieras verkligen åtgärdas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rapporten visar bland annat att

  • kostnadskontrollen i infrastrukturinvesteringar vilar på för dåliga underlag
  • svårigheter för myndigheter att dela information inom och mellan sig fortsätter att vara ett problem
  • kontinuerliga sparkrav genom den så kallade pris- och löneomräkningen ger effekt och leder till besparingar
  • det är otydligt vilken myndighet som ska redovisa internationella åtaganden när en myndighet disponerar anslaget och en annan ska redovisa utgifterna
  • det alltjämt saknas regler för hantering och redovisning av Sveriges åtaganden inom multilaterala skuldavskrivningsinitiativ.

– Mycket i staten fungerar bra, men riksdag och regering behöver få korrekt information om myndigheterna och deras arbete. Annars ökar risken för dåligt underbyggda beslut och felaktiga prioriteringar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 03 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?