Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens roll i utvecklingen av elsystemet

Elsystemet är en av samhällets grundläggande funktioner. På senare år har det visat tecken på att vara mindre robust än tidigare, vilket bland annat har lett till höga priser och ökad risk för avstängning av elkonsumenter. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens roll i utvecklingen av elsystemet.

Kraftledningar i motljus mot en blå himmel.

Foto: Mikael Svensson

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att elsystemet fungerar och är robust är en förutsättning för funktionaliteten i hela vårt samhälle. Utvecklingen de senaste åren, till exempel de höga och kraftigt varierande elpriserna, gör det angeläget att granska området ordentligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Den svenska energipolitiken bygger på tre grundpelare som definierats inom energisamarbetet i EU: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Detta har riksdagen ställt sig bakom.

Elsystemet, som utgör en central del av den svenska energipolitiken, har på senare år visat tecken på att vara mindre robust än tidigare. Ett av de största problemen är begränsningen i överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige, vilket bland annat har bidragit till mycket stora skillnader i elpriset för konsumenter. Från att ha haft stora effektöverskott även svåra vintrar är Sverige idag dessutom beroende av betydande import för att klara en kall och vindstilla dag under en normalvinter. Situationen har förvärrats av energikrisen i spåren av Rysslands krig mot Ukraina.

Syfte

Granskningen kommer att fokusera på de åtgärder som rör elsystemet som regeringen, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet har förberett och genomfört. Statligt ägda Vattenfall AB ingår inte i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?