Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Inflation och kriget i Ukraina sätter press på svenska myndigheter

Inflationen, coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina har inneburit svåra, och ibland nya, utmaningar för de statliga myndigheterna. Detta påverkar Riksrevisionen, som idag presenterar sin granskningsplan för 2022/23.

Omslaget till granskningsplanen ligger på en bild från Riksrevisionens reception.  

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar oberoende vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Riksrevisionens granskningsarbete baseras på identifierade risker inom statens verksamhet. På grund av coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, samt den höga inflationen, har flera av dessa risker ökat.

Riksrevisionen anpassar nu sin granskningsplan utifrån detta. Det innebär att fokus för granskningsarbetet bland annat kommer att vara på statens risker kopplade till företagens och hushållens behov av stöd för att klara höjda energipriser och höga räntor.

Energiförsörjning är ett näraliggande område där statens insatser är viktiga att granska både på kort och lång sikt. Stora satsningar på försvaret mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget kan också bli föremål för granskning, liksom statliga upphandlingar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Pandemin, kriget i Ukraina, inflationen och det höga kostnadsläget innebär stora utmaningar för staten på en rad olika sätt. Vårt arbete ska bidra till att statens insatser är effektiva och korrekt redovisade, säger Helena Lindberg.

Andra exempel på områden inom statens åtagande som Riksrevisionen kommer att rikta granskning mot är risken för

  • fel i redovisning kopplat till myndigheter som har flerfinansierad verksamhet alternativt omfattande eller otydliga anslagsvillkor
  • felaktig redovisning av bidrag och stöd vilket bland annat kan bero på att omfattande och komplexa regelverk styr bidragsverksamheten
  • att åtgärder för att nå långsiktiga samhällsmål – till exempel inom energi-, klimat- och transportområdena – inte är kostnadseffektiva.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?