Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i systemet för spårbyte i migrationsprocessen

Systemet för spårbyte i migrationsprocessen har brister när det gäller kontroller och uppföljning. Därmed finns risk för att skenanställningar och missbruk inte upptäcks, och att utsatta människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Detaljbild på två kvinnor med papper i handen i kontorsmiljö.

Foto: Caiaimage

Så kallat spårbyte innebär att den som fått avslag på sin asylansökan kan ha möjlighet att söka uppehållstillstånd för arbete utan att först behöva lämna landet. Kravet är att den sökande har påbörjat en etablering på svensk arbetsmarknad.

Riksrevisionens granskning visar att de flesta spårbytare har en lön som uppfyller kraven och har påbörjat en etablering i Sverige. Samtidigt bedömer Riksrevisionen att spårbyte kan utnyttjas för att kringgå lagstiftningen för asyl- och arbetskrafts­invandring, i syfte att ta sig in på svensk arbetsmarknad.

Huvudorsaken är den möjlighet som systemet ger att arbeta både under asylprocessen och sedan under handläggningen av ansökan om spårbyte, utan de kontroller som gäller för övrig arbetskraftinvandring. Därmed ökar risken för att oseriösa arbetsgivare utnyttjar utsatta människor som vill arbeta i Sverige.

Det finns flera indikationer på att spårbyte används felaktigt. Granskningen visar till exempel att 7 procent av spårbytarna inte hade någon, eller mycket låg, registrerad inkomst under de fyra månaderna före ansökan om spårbyte. Dessa personer uppfyllde därmed inte försörjningskravet för arbetstillstånd.

Vidare hade 6 procent av spårbytarna inga, eller mycket låga, inkomster året efter spårbytet. Det tyder också på att villkoren för arbetstillståndet inte uppfylldes vid ansökningstillfället, eller att anställningen som legat till grund för tillståndet har upphört i förtid.

Det kan vara svårt för Migrationsverket att upptäcka missbruk och skenanställ­ningar, till exempel om sökande och arbetsgivare medvetet lämnar missvisande uppgifter. Migrationsverkets kontroller försvåras också av att myndigheten saknar en teknisk lösning för att inhämta uppgifter från Skatteverket för personer som har samordningsnummer, vilket gäller de flesta spårbytare. De senaste åren har Migrationsverket heller inte genomfört efterkontroller, på grund av resursbrist.

Tina Malmberg, porträtt.

– Bristerna gör det möjligt att på felaktiga grunder ta sig in på svensk arbetsmarknad. Dessutom kan utsatta människor utnyttjas av arbetsgivare som erbjuder sämre lön och arbetsvillkor än vad som är brukligt på svensk arbetsmarknad, säger Tina Malmberg, projektledare för granskningen

Riksrevisionen konstaterar vidare att systemet med spårbyte inte har följts upp, trots att flera remissinstanser pekade på riskerna för missbruk och bieffekter.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen borde ha följt upp om systemet fungerar som det var tänkt och inte används felaktigt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet

Till regeringen:

  • Säkerställ att Migrationsverket kan utbyta nödvändiga uppgifter med samverkande myndigheter, och att uppgifterna kan användas i ärendehandläggningen.
  • Säkerställ att Migrationsverket kan sammanställa nödvändiga uppgifter om arbetsgivare för att utreda och kontrollera spårbytesärenden.

Till Migrationsverket:

  • Prioritera och stärk arbetet med efterkontroller av beviljade spårbyten, såväl automatiserade som riskbaserade manuella kontroller.
  • Utred möjligheterna att automatisera kontroller av om villkoren för spårbyten är uppfyllda.
  • Utveckla en teknisk lösning för att inhämta uppgifter från Skatteverket, även för personer som har ett samordningsnummer.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 25 oktober 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?