Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svag styrning av tillsynen på transportområdet

Transportstyrelsen har ett omfattande och viktigt tillsynsuppdrag. Riksrevisionens granskning visar att Transportstyrelsen inte säkerställt att tillsynen bedrivs där den gör störst nytta. Dessutom förbrukar inte Transportstyrelsen hela sitt anslag, trots att tillsynen är eftersatt på flera områden.

Järnvägsspår nära hamnområde, flygfoto.

Foto: Kentaroo Tryman

Transportstyrelsen bedriver tillsyn på ett hundratal områden inom luftfart, sjöfart, väg och järnväg. Det övergripande målet är att upprätthålla trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan och värna välfungerande marknader inom transportsektorn.

Riksrevisionens granskning visar att Transportstyrelsen inte har tagit fram en övergripande prioriteringsmodell. Därför vet Transportstyrelsen inte om tillsynen bedrivs där riskerna är som störst, och därmed kan göra som mest nytta. För att lägga grunden till detta behöver Transportstyrelsen i större utsträckning följa upp och analysera sin tillsynsverksamhet. Resultatet underbyggs bland annat av den enkätundersökning som Riksrevisionen har genomfört riktad till Transportstyrelsens inspektörer. Mindre än hälften av inspektörerna anser att myndigheten prioriterar den tillsyn som gör mest nytta.

Två relativt nya områden där Transportstyrelsen knappt bedrivit någon tillsyn alls är tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen och lagen om nätverks- och informationssäkerhet. Även tillsynen över nationell sjöfart i Sverige är kraftigt eftersatt.

Magnus Landergren, porträtt.

– Det har ingått i Transportstyrelsens uppdrag i flera år att utveckla tillsynen på dessa områden. Det är en brist att arbetet inte har kommit längre, säger Magnus Landergren, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att Transportstyrelsen under de senaste åren inte har gjort av med hela sitt avgiftsanslag. Trots det har myndigheten begärt, och fått, utökade medel från regeringen. Inom några av de tillsynsområden som Transportstyrelsen beskriver som eftersatta har myndigheten dessutom tagit in mer i avgifter än vad tillsynen har kostat, och samlat på sig stora överskott.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Transportstyrelsen har inte gjort av med sitt avgiftsanslag samtidigt som vissa tillsynsobjekt betalar för en tillsyn som inte utförs. Det är inte effektivt, utan visar på brister i myndighetens interna styrning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Transportstyrelsen har informerat regeringen om att tillsynsverksamheten är eftersatt. Trots det har regeringen inte följt upp eller begärt kompletterande information för att själv kunna bedöma allvaret i bristerna i tillsynen. Regeringen har heller inte agerat när Transportstyrelsen avstått från att lämna information som den enligt sin instruktion årligen ska redovisa.

Rekommendationer i korthet

Transportstyrelsen rekommenderas att inleda ett regelbundet myndighetsövergripande analytiskt arbete för att avgöra inom vilka tillsynsområden de största behoven av tillsyn finns och var tillsynen kan ge mest nytta.

Transportstyrelsen bör även införa mål för tillsynsverksamheten och tillhörande mätetal som verksamheten kan utvärderas mot.

Regeringen rekommenderas bland annat att klargöra vilka rapporteringskrav som ska gälla för Transportstyrelsen.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?