Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser för en effektiv hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk innehåller en rad material som inte återvinns idag, då det inte anses lönsamt. Eftersom dessa avfallsmängder väntas öka kraftigt i framtiden granskar nu Riksrevisionen om staten sett till att de hanteras på ett bra och effektivt sätt.

Solcellspark på grön äng med gula blommor. I bakgrunden ser man flera vindkraftverk mot blå himmel.

Foto: Cultura Creative

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen inleds efter indikationer på att de styrmedel som staten förfogar över idag inte räcker för att främja en effektiv hantering, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Såväl inom EU som i Sverige framhålls vikten av att minska avfallsmängder och öka återanvändningen av olika material, samt att övergången till cirkulär ekonomi är viktig för att nå målen om klimatneutralitet till 2050.

Enligt EU:s beslutade avfallshierarki ska avfall i första hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand återvinnas på annat sätt – till exempel genom att omvandlas till fjärrvärme och el i förbränningsanläggningar. I sista hand ska avfallet bortskaffas genom deponering eller liknande.

Avfallsmängderna från uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad förväntas öka kraftigt framöver. Det anses idag inte ekonomiskt lönsamt att materialåtervinna dem, vilket medför utmaningar i att hantera avfallet enligt avfallshierarkin och målsättningarna för en cirkulär ekonomi.

Det är till stor del okänt hur uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras i dag. Av insamlade solcellspaneler återvinns visserligen metalldelar och kablar, men inte själva solcellerna. För vindturbinbladen saknas information om hanteringen, men det finns indikationer på att de bränns eller hamnar på deponier.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten har sett till att uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk hanteras så att återanvändning och materialåtervinning främjas och avfallshanteringen sker på ett miljöriktigt sätt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?