Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen

Statens kostnader för subventionering av receptbelagda läkemedel är drygt 31 miljarder kronor om året. Efter indikationer på brister i styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen genomför Riksrevisionen en granskning av regeringens och de ansvariga myndigheternas arbete.

Detaljbild på läkare med stetoskop runt halsen och ett litet kollegieblock i händerna.

Foto: Plattform

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att rätt läkemedel förskrivs till rätt person i rätt dos är avgörande för patientsäkerheten och för att läkemedelssubventionerna används på rätt sätt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Varje år hämtar närmare 7 miljoner personer ut minst ett förskrivet läkemedel. Den totala försäljningskostnaden för receptbelagda läkemedel var drygt 37 miljarder kronor år 2021, varav statens kostnader utgjorde drygt 31 miljarder kronor. Enligt Socialstyrelsen kommer statens kostnader ha ökat till drygt 36 miljarder kronor om året år 2025.

Granskningen inleds efter indikationer på att staten och regionerna har svårt att styra och kontrollera läkemedelsförskrivningen. Dessa svårigheter bedöms bland annat bero på att många aktörer är inblandade, att möjligheterna att utbyta information mellan myndigheter är begränsade och att regionerna inte kan genomföra kontroller om patienten bor i en annan region än där den förskrivande läkaren är verksam.

Riksrevisionen har tidigare konstaterat att det finns en omfattande felaktig användning av läkemedelssubventionerna, och andra myndigheter vittnar till exempel om att läkemedel för estetiska behandlingar felaktigt förskrivs inom läkemedelsförmånerna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat att nästan fyra av fem ärenden som rör tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal handlar om läkare som skrivit ut narkotiska läkemedel, i vissa fall utan medicinsk grund.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen är effektiv. Fokus kommer att ligga på regeringens styrning genom överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt på de ansvariga myndigheternas arbete med att styra, följa upp och kontrollera läkemedelsförskrivningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 28 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?