Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden delar årligen ut flera hundra miljoner kronor i stöd till olika ideella verksamheter. Riksrevisionen granskar om pengarna fördelas effektivt och endast till verksamheter som uppfyller kraven.

Barn med benprotes spelar badminton.

Foto: Phia Bergdahl

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi kommer bland annat att titta närmare på vilka kontroller som görs av de organisationer som ansöker om pengar, och vad pengarna sedan används till, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Allmänna arvsfonden bildades 1928 i samband med att riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner. Arv från personer utan släktarvingar eller giltigt testamente skulle inte längre tillfalla staten utan gå till allmännyttiga ändamål.

Ideella organisationer som driver verksamhet för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer som fyllt 65 år, kan få stöd ur fonden. Pengar från Arvsfonden får inte gå till organisationernas ordinarie verksamhet utan ska gå till avgränsade projekt som utvecklar ny verksamhet eller verksamhet för nya målgrupper.

I slutet av 2021 uppgick marknadsvärdet av Allmänna arvsfondens nettokapital till cirka 13 miljarder kronor. Samma år delade fonden ut över 800 miljoner kronor i projektstöd och över 200 miljoner kronor i lokalstöd. Exempel på verksamheter som börjat som arvsfondsprojekt är Bris, Friends och Glada Hudik-teatern.

Två myndigheter ansvarar för Arvsfondens bidragsgivning. Kammarkollegiet sköter bland annat ansökningsprocessen och förbereder beslutsunderlag. Arvsfondsdelegationen – vars ledamöter utses av regeringen – beslutar om fördelningen av bidrag.

Fondens intäkter växer sedan många år fortare än projektbidrag fördelas ut. Det innebär att konkurrensen om fondens pengar är låg och att det finns en risk för att kvaliteten i beviljade projekt minskar.

Det har under åren förts fram uppgifter om missbruk och svag kontroll av Allmänna arvsfondens bidragsgivning. Till exempel har SVT uppmärksammat att pengar från fonden gått till projekt som motverkar integration och jämställdhet.

Syfte

Granskningen ska svara på om de pengar som Allmänna arvsfonden förfogar över fördelas på ett effektivt och förtroendeingivande sätt i enlighet med de mål som finns. Granskningen kommer bland annat att fokusera på Kammarkollegiets kontroll av mottagarorganisationerna och de pengar som betalats ut. Granskningen omfattar inte Arvsfondens intäkter eller dess kapitalförvaltning.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 02 februari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?