Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndighetsflyttar från Stockholm: små men goda effekter på lång sikt

Drygt 4 000 ”nya” jobb och flera miljoner kronor lägre lokalkostnader. Det är några effekter av regeringens beslut att placera statliga myndigheter på andra platser än i Stockholm. Trots det växer Stockholms andel av det totala antalet statligt anställda.

Flyttkartonger i kontorsmiljö.

Foto: Jens Lindström

Under 2004–2020 fattade regeringen 62 beslut att placera olika statliga myndigheter på andra platser än Stockholm. Ibland har regeringen skapat nya myndigheter, men oftast har den flyttat delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Riksrevisionen har granskat om detta haft förväntade positiva effekter, samt om det uppstått bestående svårigheter med till exempel personalförsörjning. Granskningen visar att 6 000 befintliga arbetstillfällen har kunnat bibehållas och 4 000 nya arbetstillfällen på andra orter än Stockholm har skapats. Totalt handlar det alltså om förhållandevis få arbetstillfällen, som i några delar av landet utgör en liten men betydelsefull del av den regionala arbetsmarknaden – framför allt i Arvidsjaur, Östersund och på Gotland.

Jobben har ökat invånarnas valmöjligheter på arbetsmarknaden, och chansen för akademiker att få ett jobb inom sitt specialistområde utan att behöva bosätta sig i Stockholm. Sammantaget har jobben i viss mån förbättrat möjligheterna att bo och arbeta i fler delar av landet.

Tidigare granskningar har pekat på att omlokalisering har inneburit stora initiala merkostnader och sänkt produktivitet – ibland under många år. Den här granskningen visar dock att den geografiska placeringen efter några år inte innebär några betydande problem för myndigheterna att utöva sina kärnuppgifter eller att styra och samordna sitt arbete. Dessutom har kostnader för lokaler och personal varit lägre, jämfört med i Stockholm. Även personalomsättning har varit lägre än vid jämförbara verksamheter i Stockholmsregionen.

En förutsättning för detta har varit att myndigheterna placerats i regioner med tillräckligt stort arbetskraftsutbud, men tillräckligt långt bort från storstäderna för att attrahera medarbetare som antingen bor i regionen eller flyttar dit – snarare än medarbetare som pendlar från storstadsområden.

Dorian Francis, porträtt.

– I några fall har majoriteten av de anställda valt att pendla till jobbet från andra regioner, och då har myndighetens placering inte bidragit lika mycket till den regionala utvecklingen. Allt har inte blivit perfekt, men sammantaget har effekterna varit positiva, säger Dorian Francis, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar dock att koncentra­tionen av statliga jobb i Stockholmsregionen har ökat något under den granskade perioden. Regeringens insatser har endast mildrat den utvecklingen.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Om regeringen vill uppnå en jämnare fördelning av statliga jobb över hela landet behövs det mer kraftfulla åtgärder. Samtidigt måste den långsiktiga nyttan av omlokaliseringar vägas mot eventuella negativa konsekvenser på kort sikt. I slutändan är det en politisk fråga, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Om regeringen vill fortsätta placera nya myndigheter, och flytta redan befintliga myndigheter, till andra orter än Stockholm rekommenderas den att:

  • fortsätta att matcha myndigheter, som är föremål för ny- eller omlokalisering, med regionala arbetsmarknader där det finns ett lämpligt utbud av arbetskraft, för att undvika problem för myndigheternas verksamheter på lång sikt
  • undvika att placera verksamheter som behöver specialistkompetenser nära storstadsregionerna, om syftet är att bidra till regional utveckling.
Intervjudsituation med Dorian Francis, till höger ligger en play-ikon på grå bakgrund.

Presentation av granskningen

Se en kort videopresentation av granskningsrapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 februari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?