Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar rotavdraget

Rotavdraget infördes permanent 2009, för att motverka svartarbete och öka det totala arbetsutbudet. Från början bedömde regeringen att avdragen skulle uppgå till 3,5 miljarder kronor om året, men 2021 godkändes rotavdrag för 12 miljarder kronor. Riksrevisionen granskar nu om rotavdraget fungerar som det var tänkt.

Detaljbild på snickare som sågar av en bräda.

Foto: Lena Koller

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Rotavdraget är en av de större reformerna som genomförts under de senaste 20 åren. Vi vill ta reda på om det fått de avsedda effekterna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

År 2009 infördes rotavdraget som en permanent åtgärd för att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet. Tidigare hade rotavdrag använts periodvis som tillfälliga konjunkturstöd.

När reformen infördes bedömdes de beviljade avdragen uppgå till 3,5 miljarder kronor, men för 2021 uppgick de så kallade skatteutgifterna till 12 miljarder kronor. Detta trots att avdraget sänktes 2016, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Reformen har därmed blivit en betydligt större utgiftspost på statens budget än vad som förutsågs när den infördes.

Rotreformen motiverades utifrån grundläggande ekonomisk teori som säger att ökad specialisering leder till ökad effektivitet för både individ och samhälle. Eftersom en snickare i regel utför snickeriarbeten bättre och snabbare än en amatör, tjänar hushållen på att köpa dessa tjänster i stället för att själva utföra dem – samtidigt som hushållen frigör tid för arbete som de är bättre på, såsom sina vanliga arbeten.

En grundläggande tanke med reformen är alltså att hushåll som köper rottjänster ökar sitt arbetsutbud och därmed betalar mer inkomstskatt. Ytterligare ett mål med reformen är att svartarbetet ska minska, vilket också bidrar till ökade skatteintäkter. Delar av reformens kostnader ska därmed finansieras genom ökade skatteintäkter. Det saknas dock kunskaper om rotavdraget haft dessa effekter.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen har utformat och implementerat rotavdraget så att det på ett effektivt sätt ökar arbetsutbudet och minskar svartarbetet.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2023. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 24 februari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?