Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar regeringens och Sidas arbete med uppföljning och utvärdering av biståndets resultat och effekter

Sveriges biståndsbudget uppgår till 56 miljarder kronor, varav 47 miljarder avsätts till internationellt bistånd. För att pengarna ska göra så stor nytta som möjligt är det viktigt att biståndet följs upp och utvärderas ett effektivt sätt. Efter indikationer på brister när det bland annat gäller kvalitet och lärande genomför Riksrevisionen en granskning av regeringens och Sidas statens arbete med uppföljning och utvärdering av biståndets resultat och effekter..

Händer som visar på grafer och kartor på ett bord, detalj.

Foto: Sean Anthony Eddy

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Om de utvärderingar som tas fram om biståndet har brister eller om de inte används till förbättringar ökar risken för att resurserna inte används på ett effektivt sätt. Det försvårar för riksdagen att göra korrekta bedömningar och minskar regeringens möjligheter att styra biståndet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Staten avsätter varje år omkring 47 miljarder kronor till internationellt bistånd. Ända sedan 1960-talet har biståndets resultat och effekter varit i fokus, och såväl riksdag som regering ställer krav på att biståndet följs upp och utvärderas. Riksdagen har återkommande efterfrågat en tydligare koppling mellan en analys av resultaten och politikens inriktning.

Biståndet är svårt att utvärdera. Det rör många områden; från basal hälsovård, infrastruktur och sanitet till frågor om att minska fattigdom och stärka demokrati, institutioner och civilsamhälle. Det genomförs i skilda sammanhang, ofta över lång tid och i samarbete med olika aktörer. Avståndet mellan biståndsfinansiärerna i Sverige och de slutliga användarna eller mottagarna av en insats är dessutom långt, vilket försvårar insyn och återkoppling.

Bland forskare, debattörer och professionella på biståndsområdet pågår en långvarig och omfattande debatt om vad som kan och bör utvärderas, och vad som är bra utvärdering. Samtidigt behöver de som beslutar om biståndet kunskap om vad som bidrar till resultat och hållbara förändringar för att kunna fatta initierade beslut.

Flera studier och tidigare granskningar har pekat på brister i statens arbete med utvärderingar inom biståndet. Det innebär en risk för att riksdagen inte får tillförlitlig information och att regeringen inte kan styra biståndet utifrån tidigare resultat, samt att de resurser som läggs på att utvärdera biståndet inte används på ett effektivt sätt.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och Sidas uppföljning och utvärdering av svenskt bistånd är effektiv.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?