Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordning och reda i den statliga redovisningen

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2022. Totalt får 13 av 221 myndigheter kritik för allvarliga fel.

Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

En av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Något förenklat är syftet att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god.

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2022. För 13 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

– Den vanligaste bristen är att myndigheter har överskridit sina befogenheter när det gäller storleken eller längden på ingångna avtal. I övrigt är det förhållandevis god ordning och reda i den statliga redovisningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Myndigheter som har fått modifierad revisionsberättelse

Ersättning till ledningen redovisas inte korrekt

Institutet för mänskliga rättigheter

Sjukfrånvaro redovisas för lågt

Sametinget

Kommande utbetalningar redovisas inte korrekt

Konstnärsnämnden

Kravet på att ta upp lån för att finansiera köp av inventarier har inte följts

Statens centrum för arkitektur och design

Samtliga revisionsberättelser

Hittar du via vårt myndighetsregister

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 29 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?