Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens arbete med vårdens och omsorgens informationssäkerhet

Hälso- och sjukvården och omsorgen hanterar stora mängder känsliga personuppgifter digitalt. Sådan information får inte bli felaktig, gå förlorad eller hamna i orätta händer. Riksrevisionen granskar därför statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation.

Sjuksköterska vid dator, detalj.

Foto: Maskot

Helena Lindberg, porträtt.

– Det råder ingen tvekan om att fördelarna med digitaliserad patientinformation är enorma – både för patienter och vårdgivare. Samtidigt måste informationen skyddas. Här har staten ett ansvar för att stötta, vägleda och bedriva tillsyn, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har även som mål att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering av vård och omsorg till 2025.

Statens satsningar på digitalisering förväntas bland annat bidra till mer tillgänglig, jämlik och effektiv vård och omsorg. Som ett led i detta har staten möjliggjort att även känsliga personuppgifter ska kunna delas digitalt inom och mellan vård- och omsorgsutförare.

Sådan patientinformation skyddas av sekretess och flera lagar ställer krav på hur regioner och kommuner ska skydda informationen. Om informationen i patientjournaler är felaktig, går förlorad, är otillgänglig eller inte skyddas från obehöriga kan det få allvarliga följder för enskilda och i förlängningen skada förtroendet för digitala tjänster och tilliten till vården och omsorgen.

Flera statliga myndigheter har därför i uppgift att ge ut föreskrifter, ge stöd och följa upp samt bedriva tillsyn av regioners och kommuners informationssäkerhetsarbete.

Ett flertal undersökningar och rapporterade incidenter tyder dock på att hanteringen av patientinformation har brister. Antalet rapporterade incidenter kopplade till informationssäkerhet i vården har i vissa avseenden ökat, framför allt antagonistiska angrepp.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation inom hälso- och sjukvård och social omsorg är effektivt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 04 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?