Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens skydd av hotade personer

Ett stort antal personer i Sverige är utsatta för hot, våld eller trakasserier, och är därför i behov av någon typ av skydd – till exempel kontaktförbud eller skyddade personuppgifter. Efter indikationer på att skydd inte alltid utfärdas eller hanteras effektivt granskar Riksrevisionen nu statens skydd av hotade personer.

Kvinna står lutad mot sin arm och tittar ut genom fönster med persienner neddragna.

Foto: Plattform

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Konsekvenserna av ett misslyckade på det här området riskerar alltid att bli mycket allvarliga. Här måste vi kunna lita på att myndigheternas verksamhet fungerar bra, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

I Sverige utsätts ett stort antal personer varje år för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. Detta drabbar enskilda mycket hårt, och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader relaterade till ohälsa, rättsväsende och det sociala välfärdssystemet. Hot och våld riskerar också att utgöra ett hinder för en fungerande rättsprocess. Om staten inte kan erbjuda hotade personer och deras anhöriga ett tillräckligt skydd finns en risk att de inte vågar anmäla eller delta som vittne i en rättsprocess. I förlängningen kan det leda till att brott inte klaras upp och att allmänhetens förtroende för rättsväsendet tar skada.

Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten är centrala aktörer i statens arbete med att skydda hotade personer.

Riksrevisionen ser flera indikationer på att myndigheternas arbete med att skydda hotade personer har brister. Det gäller bland annat hur myndigheterna bedömer behovet av skydd och myndigheternas förmåga att upprätthålla det skydd som de beviljat. Till exempel har myndigheterna svårt att säkerställa att skyddade personuppgifter inte sprids till obehöriga. En vanlig konsekvens av att detta är att personen utsätts för nya hot och tvingas flytta, och då också får svårt att behålla sitt arbete.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten arbetar effektivt för att skydda hotade personer. Fokus kommer bland annat att vara på de ansvariga myndigheternas riskbedömningar samt det stöd som hotade personer får för att de ska kunna ansöka om skydd och ta sin del av ansvaret för att upprätthålla skyddet.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 10 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?