Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar fastställande av identitet

Migration och internationell rörlighet ställer höga krav på att myndigheter fastställer identiteten på personer som kommer till Sverige. Tidigare utredningar har belyst svårigheter med detta. Riksrevisionen genomför därför en granskning av myndigheternas arbete med fastställande av identitet.

Person med luva bakifrån. Personen står mot skog med gula löv på marken. 

Foto: plainpicture

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– I dagsläget saknas en övergripande bild av hur väl de statliga insatserna med att fastställa identitet fungerar. Vi hoppas kunna identifiera brister och förbättringspotential inom den verksamheten, oavsett vilken myndighet som är ansvarig, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

När människor kommer till Sverige ska myndigheterna fastställa deras identitet. Efter inresa kan ytterligare identitetsutredningar följa, till exempel vid inre utlänningskontroller, ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd, utvisning, folkbokföring och begäran om samordningsnummer. Fastställande av identitet är också centralt för att minska risken för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Det finns flera utredningar och rapporter som visar på utmaningar och brister i det arbetet. Även Riksrevisionen har i två tidigare granskningar identifierat allvarliga brister i Migrationsverkets och Skatteverkets rutiner vid kontroll av id-handlingar hos den person som ansökt om uppehållstillstånd eller anmält invandring till Sverige.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga insatserna för att fastställa identitet på personer som kommer till Sverige är effektiva. Fokus kommer bland annat ligga på myndigheternas processer och samverkan. Även regeringens styrning omfattas av granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 11 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?