Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i statlig effektivitet och redovisning det senaste året

Riksrevisor Helena Lindberg överlämnar idag sin årliga rapport till riksdagen. Samhällsekonomiskt olönsamma infrastruktursatsningar och bristande cybersäkerhetsarbete är några av de viktiga iakttagelserna.

Riksrevisor Helena Lindberg vid dator.

Riksrevisorn överlämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar.

– Min samlade bedömning är även i år att det behövs förbättringar på flera områden. Staten ansvarar för att skattebetalarnas pengar används effektivt, som riksdagen har bestämt och med ordning och reda i redovisningen. Tyvärr är det inte alltid så, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisorns årliga rapport för 2024 visar bland annat följande:

  • Regeringen valde inte de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna till den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033. Åtgärder som bättre hade kunnat bidra till att nå de transportpolitiska målen valdes därmed bort.
  • Elsystemet har påverkats negativt av beslut som baseras på bristande konsekvensanalyser.
  • Flera myndigheter gör år efter år överskott på avgiftsbelagda tjänster, vilket innebär att de tar för mycket betalt.
  • Fortsatta problem med att myndigheter överskrider sina ekonomiska ramar.
  • Det ändrade säkerhetsläget medför problem vid redovisning av tillgångar.
  • Bristande tillsyn av nödnumret 112 och förskrivningen av läkemedel har lett till försämrad patientsäkerhet.
  • Många myndigheter har svårt att dela information med varandra, till exempel vid kontroll av bidragsgivning och i migrationsärenden.
  • Utformningen av subventionerade anställningar leder till stor risk för missbruk, samtidigt som Arbetsförmedlingens kontroller inte är tillräckligt effektiva.
  • Regeringens styrning av informations- och cybersäkerhetsarbetet brister, liksom många lärosätens arbete med att skydda värdefulla forskningsdata.

– Dessutom har det blivit alltmer uppenbart att staten enkelt skulle kunna förbättra dataflöden på flera områden. Det skulle inte bara bidra till en effektivare revision, det skulle även möjliggöra en effektivare styrning från regeringen sida, säger Helena Lindberg.

Rapporten överlämnas idag till riksdagen. Dess innehåll och slutsatser kommer att diskuteras vid en öppen utfrågning i riksdagen hösten 2024.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 05 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?