Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att alla som kan har möjlighet att delta i arbetslivet. Samtidigt är det väl känt att många personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga saknar arbete. Riksrevisionen granskar nu om genomförandet av arbetsmarknadspolitiken för målgruppen är effektivt.

Kökspersonal i restaurangkök.

– I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Nu vill vi veta om det stämmer när det gäller den här målgruppen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden jämfört med befolkningen som helhet. År 2023 var sysselsättningsgraden 45 procent och arbetslösheten 19 procent. Det kan jämföras med en sysselsättningsgrad om 81 procent och en arbetslöshet på 8 procent för befolkningen som helhet.

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör för att förbättra arbetsmarknadssituationen för funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Det finns dock flera indikationer på att myndighetens arbete inte är tillräckligt effektivt.

Bland annat tar det lång tid för Arbetsförmedlingen att identifiera arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Myndighetens handläggning har också kritiserats för att vara passiv och bristfällig. Ytterligare en indikation på att myndighetens arbete inte är tillräckligt effektivt är att de befintliga insatserna för målgruppen, såsom lönebidrag och skyddat arbete, inte nyttjas fullt ut.

Syfte

Granskningen ska svara på om Arbetsförmedlingen arbetar effektivt för att stödja personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Även regeringens styrning på området omfattas av granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2025. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?