Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Undantag från sjukskrivningsregler ökar chansen till arbete

Långtidssjukskrivna får större möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning om deras arbetsförmåga bedöms med det nya undantaget som infördes 2021. Men Försäkringskassan använder undantaget onödigt ofta, visar Riksrevisionens granskning.

En man stiger in på kontoret, markerande en återgång till arbetsplatsen efter en period av sjukskrivning. 

För att ge fler långtidssjukskrivna möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete ändrades reglerna för sjukskrivningen 2021. Då sänktes kraven för att få ta del av det undantag som innebär att personens arbetsförmåga prövas mot det ordinarie arbetet istället för mot arbetsmarknaden i stort efter 180 dagars sjukskrivning.

Riksrevisionens granskning visar att ändringen delvis har önskad effekt eftersom de personer som får undantaget har större chans att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning som före sjukskrivningen inom ett år från det att sjukskrivningen startade.

Å andra sidan är det mindre än hälften av de som beviljas undantaget som återgår i ordinarie arbete och i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Det talar för att träffsäkerheten i Försäkringskassans bedömningar behöver förbättras.

Efter regeländringen har användningen av undantag dessutom ökat från 10 procent till över 60 procent vid 180-dagarsprövningen. Ökningen bedöms delvis bero på utformningen av bestämmelsen för undantaget och på att Försäkringskassans riktlinjer inte är tillräckligt tydliga.

– Undantaget har blivit huvudregel, vilket inte var tanken. Försäkringskassan bör ge sina handläggare bättre verktyg för att kunna tillämpa undantaget där det ger bäst förutsättningar för återgång i ordinarie arbete, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar också att Försäkringskassan brister i sitt samordningsuppdrag. Endast i hälften av de granskade ärendena har Försäkringskassan haft kontakt med arbetsgivarna, och den plan för återgång i arbete som arbetsgivarna ska upprätta anges dessutom sällan som grund för beslut.

– För att de försäkrade ska ha reella möjligheter att återgå i det egna arbetet bör Försäkringskassan tidigt uppmärksamma eventuella behov av rehabilitering. Här behöver myndigheten förbättra sin styrning, säger Nina Granqvist, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Regeringen rekommenderas att se över utformningen av 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken av övervägande skäl i syfte att öka likformigheten och träffsäkerheten i tillämpningen.

Försäkringskassan rekommenderas att

  • utveckla beslutsstöd i syfte att stärka handläggare i tjänstemannarollen vad gäller krav på likabehandling i prövningen av rätten till sjukpenning
  • säkerställa att uppföljningar och utvärderingar används för att utveckla kvaliteten i handläggningen
  • i större utsträckning ta kontakt med arbetsgivare avseende information om plan för återgång i arbete i ärenden där övervägande skäl tillämpas.

 

Nya regler för sjukförsäkringen

I början av en sjukskrivning bedöms arbetsförmågan mot det ordinarie arbetet. Efter 90 dagar ska det även beaktas om personen kan utföra annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar ska Försäkringskassan bedöma arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete på hela arbetsmarknaden.

Det finns dock undantag som innebär att den prövningen kan skjutas fram ett halvår, till 365 dagar, om det innebar en möjlighet för personen att återgå till sitt ordinarie arbete. Före mars 2021 krävdes det ”särskilda skäl” för att skjuta på prövningen, men idag räcker det med ”övervägande skäl”. Syftet med regeländringen var att ge de försäkrade bättre möjligheter att återgå i sitt vanliga arbete.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 18 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?