Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner, Post-och telestyrelsen

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection