Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Delredovisning av Kulturrådets uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Kulturdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Statens kulturråds delredovisning av uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden.

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection