Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45), Finansdepartementet

Riksrevisionen har yttrat sig över betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45).

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection