Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35.

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection