Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76) samt Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS), Socialdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015: 76) samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS).

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection