Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken, Socialdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig om förslag till ändring i socialförsäkringsbalken

REMISSVAR

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection