Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter, och registrering av vissa skulder m.m., Riksdagsförvaltningen

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget i promemorian som innebär dels en ny lag som gör det möjligt för Riksdagsförvaltningen att föra register med uppgifter om riksdagsledamöters mottagna gåvor och dels ändringar i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen samt vissa tilläggsändringar i befintliga författningar.

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection