Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34), Justitiedepartementet

Riksrevisionen har genom remiss den 16 maj 2016 getts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar.

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection