Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Anpassning till dataskyddsförordningen av lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden, Riksdagens promemoria

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen m.m.

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection