Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål, Justitiedepartementet

Riksrevisionen avger härmed yttrande över departementspromemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36).

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection