Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förslag till ett skärpt amorterings­krav för hushåll med höga skuldkvoter, Finansinspektionen

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens promemoria Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection