Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering, Finansinspektionens promemoria

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens (FI) promemoria Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Riksrevisionen yttrar sig mot bakgrund av två tidigare granskningar, dels av myndig­heternas insatser för finansiell stabilitet under åren 2005–2007 i ljuset av den risk som bankernas expansion i Baltikum innebar, dels av makrotillsynens genomförande.

Uppdaterad: 27 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection