Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens gruvliga risker (SOU 2018:59), Miljö och energidepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2018:59 Statens gruvliga risker – Gruvavfallsfinaniseringsutredningens betänkande. Yttrandet baseras på iakttagelser och slutsatser från revisionsrapporterna Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten (RiR 2015:20) och Finansieringssystemet för kärnavfallshantering (RiR 2017:31).

Uppdaterad: 03 december 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?